Disclaimer voor www.kadovoorjouvanmij.nl

Body Glitter (Kamer van Koophandel: 1710815) welke eigenaar is van Kado voor jou van mij, hierna te noemen Kado voor jou van mij, verleent u hierbij toegang tot www.kadovoorjouvanmij.nl en nodigt u uit het aangebodene te bekijken of als u een bedrijf bent, af te nemen.

Kado voor jou van mij behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Kado voor jou van mij spant zich in om de inhoud van www.kadovoorjouvanmij.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op www.kadovoorjouvanmij.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kado voor jou van mij.
In het bijzonder zijn alle prijzen op www.kadovoorjouvanmij.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.kadovoorjouvanmij.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kado voor jou van mij nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kado voor jou van mij.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze foto's, afbeeldingen en materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kado voor jou van mij, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

© 2020 - 2023 Kadovoorjouvanmij | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel